tv monitoring kanalizácie

TV monitoring kanalizácie

Na zistenie stavu Vašej kanalizácie máme k dispozícii tri kamerové systémyTV monitoringu kanalizácie od priemeru potrubia 40 mm až do 300 mm, s možnosťou nahrania záznamu na USB nosič.

Najčastejšie požiadavky k TV monitoringu kanalizácie:

– zistenie príčiny upchatia kanalizácie
– opakované upchávanie kanalizácie
– monitoring súčasného stavu kanalizácie
– zápach v objekte
– prepadnutý terén v blízkosti trasy kanalizácie
– preberanie kanalizácie po výstavbe
– kontrola kanalizácie po vykonanej oprave
– zisťovanie spádu kanalizácie
– zistenie možných trhlín na potrubí.