Tlakové čistenie kanalizácie

Tlakové čistenie kanalizácie

K tlakovému čisteniu kanalizácie máme k dispozícii dve vysokotlakové čističky.

Jedna je na prívese, ktorej výhodou je dostať sa na užšie miesta, napr. do výrobných hál, kde nie je možný vjazd vozidlom. Je schopná vyčistiť potrubie do DN 200 a vyvinúť regulovateľný tlak vody až do výšky 150 barov pri prietoku 30 litrov/min. Na hydraulický bubon je pripojená tlaková 50 m hadica ukončená meniteľnými tryskami.

Druhá je vmontovaná do vozidla a je schopná vyčistiť potrubie do DN 300.  Dokáže vyvinúť regulovateľný tlak vody až do výšky 150 barov pri prietoku 55 litrov/min. Na hydraulický bubon je pripojená tlaková 60 m hadica ukončená meniteľnými tryskami.                                    

Oblasť použitia tlakového čistenia kanalizácie:

– čistenie kanalizácie priemer (75 – 300 mm) 

Výhody tlakového čistenia kanalizácie:

– možnosť čistenia kanalizácie z vonkajšej kontrolnej šachty bez vstupu do domu
– veľká čistiaca sila po celom priemere potrubia
– minimálne riziko poškodenia potrubia.