krtkovanie

Krtkovanie – Elektromechanické čistenie

Oblasť použitia a výhody elektromechanického čistenia kanalizácie.

• čistenie kanalizácie priemer (40 – 160 mm)
• čistenie domových a bytových odpadov
• čistenie pisoárov a WC odtokov
• čistenie kuchynských drezov, umývadiel
• čistenie strešných a dažďových zvodov
• čistenie upchatých stúpačiek

• čistenie kanalizácie a potrubí veľmi malých priemerov s 90 ° kolenami
• nehrozí žiadne riziko vyplavenia splaškov kanalizácie
• k dispozícii máme rôzne nadstavce, hroty a frézové hlavice